Sociální odpovědnost

Sociální odpovědnost

Každý nákup je výrazem naše společné touhy dělat dobré skutky. 7 % z každého nákupu posíláme neziskové organizaci AKCE CIHLA.
 

Za 19 let pořádání sbírky a jejích doprovodných programů bylo díky dárcům dosaženo částky v 37 500 000,- Kč třicetpět projektů sloužící lidem s mentálním postižením. Od roku 2000 bylo prodáno 261 000 benefičních cihel. Bylo podpořeno 35 sociálních projektů v České republice.

AKCE CIHLA pomáhá lidem s mentálním postižením na cestě k samostatnosti a nezávislosti, na cestě k běžnému životu mimo velké ústavy. Naším cílem je odbourání bariér mezi životem lidí s mentálním postižením a běžným životem nás všech. 

Spolupracujeme s vámi, abychom dělali správné věci, což je smyslem našeho povolání. jakmile dosáhneme částky 100 000,- Kč pro AKCI CIHLA, začneme podporovat nový projekt.

  |  Poslání Colin Virile  |  Katalog bekovek  |